ВУЗ ШАГ
 
Комунальний дошкільний навчальний заклад "КАЗКА"
 
_

Гурткова робота

Сьогодні надзвичайно актуальною є проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвитку. Розвиток творчих здібностей, інтелекту дітей з дошкільного віку є чи не найкращими інвестиціями у майбутнє.

Перед дошкільним закладом постає важливе завдання розвитку творчого потенціалу молодого покоління, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням психологічних закономірностей усієї системи пізнавальних процесів.

Широкі можливості у розв’язанні проблеми розвитку творчих здібностей дитини надає гурткова робота, що набуває сьогодні дедалі більшої популярності та є однією зі складових організації життєдіяльності дітей.

Гурткова робота надає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, їхні здібності, нахили, розширювати кругозір, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти та примножувати навколишню природу, поліпшувати стосунки між людьми. Вона забезпечує цікаве й корисне проведення дошкільнятами вільного часу.

 

 

 

 

Гурток «Паперовий дивокрай"

Вік вихованців гуртка: діти молодшого віку 

           Мета: розвиток ручного уміння  у дітей через зміцнення дрібної моторики пальців рук та організацію спільної образотворчої діяльності дітей та дорослих. 

                           

 Основні завдання:

 • вчити основним прийомам в аплікаційній техніці - обривання, зминання, скочування
 • формування творчої особистості, емоційний, фізичний та інтелектуальниий розвиток;
 • формування вмінь і навичок роботи з папером, виготовлення поробок у різних техніках, застосування основних прийомів роботи;
 • формування вміння передавати найпростіший образ предметів, явищ навколишнього світу за допомогою аплікації;
 •  виховання бажання брати участь у створенні індивідуальних та колективних роботах.

 

 

Гурток " Дитяча творчість"

(нетрадиційні техніки зображувальної діяльності) 

Вік вихованців гуртка: діти старшого віку

Мета: спонукати дітей вдосконалювати свої малюнки шляхом експериментування, самостійного пошуку, застосовування різних матеріалів у процесі роботи.

 Основні завдання:

 • Розширювати уявлення дітей про нетрадиційні способи малювання.
 • Формувати естетичне ставлення до навколишньої дійсності.
 • Розвивати здатність дивитися на світ і бачити його очима художників, помічати і творити Красу.
 • Формувати естетичний смак.
 • Розвивати творчість і фантазію, спостережливість уяву, асоціативне мислення і допитливість.
 • Надати свободу в відображенні - доступними для дитини художніми засобами - свого бачення світу.

 

 

 

 

 

Гурток "Казки - добрі друзі"

Вік вихованців гуртка: діти середнього віку 

Мета: підвищення інтересу дітей до роботи з книгою, розвиток пізнавальних і мовленнєвих умінь на матеріалі улюблених казок. 

 Основні завдання:

 • виховання у дітей позиції активного читача, інтересу і поваги до книги як джерела культури та інформації;
 • підтримка та ровиток дитячої емоційності;
 • активізація мовної та розумової творчості дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурток "Теремок

(театральний гурток)

Вік вихованців гуртка: діти середнього віку

Мета: створення умов для проведення театрально-ігрової діяльності. Вчити дітей супроводжувати ігрові висловлювання відповідними рухами. залучати дітей до інсценування знайомих віршів, оповідань, казок. 

 Основні завдання:

 • Спонукати до імпровізації з використанням доступних кожній дитині засобів виразності (міміка, жести, рухи тощо). Допомагати у створенні виразних засобів.
 • Сприяти тому, щоб знання дитини про життя, його бажання і інтереси природно впліталися в зміст театральної діяльності.
 • Вчити узгоджувати свої дії з діями партнера (слухати, не перебиваючи; говорити, звертаючись до партнера).
 • Виконувати рухи і дії відповідно до логіки дій персонажів і з урахуванням місця дії.
 • Викликати бажання вимовляти невеликі монологи і розгорнуті діалоги (відповідно з сюжетом інсценування).
 • Познайомити дітей з історією театру. Дати уявлення про різні види лялькових театрів: пальчикових, настільному, трафаретному, бі-ба-бо, ростових ляльок, театром маріонеток і театром тіней.

 

 

 

 

                 

 

Гурток "Я - дослідник" 3 стор.

Вік вихованців гуртка: діти середнього віку

Мета: формувати вміння здійснювати елементарну прогностичну оцінку своїх майбутніх результатів. Забезпечити можливість поглиблення й розширення уявлень про навколишній світ, оволодіння певними прийомами його дослідження; стимулювати експериментування, прояв фантазії.

Основні завдання:

 

 •  
 • формувати в дошкільнят елементи наукових знань про основні екологічні чинники в розвитку живої природи;
 • виховувати в дітей діяльну любов до природи, вміння дбати про рослини й тварини;
 • розвивати вміння класифікувати об’єкти живої природи на основі аналізу зовнішніх ознак, способів взаємодій із навколишнім середовищем;
 • стимулювати допитливість та інтерес до пізнання природи;
 • активізувати знання й практичний досвід дітей у різних видах діяльності у природі;
 • учити правил поведінки у природі.

 

 

 

                  

 

 

Гурток " Майстерня умільців"

Вік вихованців гуртка: діти старшого віку

Мета: навчити дітей майструвати, працювати з будь-яким матеріалом, фантазувати і власноруч створювати саморобки. Розвивати творчу уяву, фантазію, естетичні почуття.

 Основні завдання:

 • ознайомлення з різними матеріалами, інструментами, техніками виготовлення іграшок і сувенірів.
 • формування навичок художньо-творчої діяльності.
 • формування творчої особистості.

 

 

 

 

 

 

Гурток "Піфагорики" 

Вік вихованців гуртка: діти середнього та старшого віку

Мета: формування розумових здібностей і математичних уявлень, умінь мислити, логічно міркувати, знаходити приховані для безпосереднього сприйняття математичні взаємозв'язку і взаємозалежності.

 Основні завдання:

 • Тренувати в операціях об'єднання множин, видалення з безлічі частини або окремих його частин. Встановлювати відносини між окремими частинами безлічі, а також цілим безліччю і кожною частиною на основі рахунку, складання пар предметів і з'єднання предметів стрілками.
 • Удосконалювати навички кількісного і порядкового рахунку в межах 10.
 • Ознайомити з цифрами від 0 до 9.
 • Закріплювати розуміння відносин між числами натурального ряду, вміння збільшувати і зменшувати кожне число на 1.
 • Вчити називати числа в прямому і зворотному порядку, подальше і попереднє число до названого або позначеному цифрою, визначати пропущене число.
 • Ознайомити зі складом чисел другого п'ятка з одиниць.
 • Вчити розкладати числа на два менших і складати з двох менших більше (в межах 10, на наочної основі).
 • Вчити складати і вирішувати прості арифметичні задачі на додавання і віднімання; при вирішенні завдань користуватися знаками дій з цифрами: плюс (+), мінус (-), дорівнює (=).

 

 

Нормативно-правове забезпечення організації гурткової роботи з дітьми дошкільного віку